Ragnar Siil on Creativity Labi asutaja ja tegevjuht, Avaliku Esinemise Akadeemia juht ning Euroopa kultuuripoliitika ekspertide võrgustiku tegevjuht. Varasemalt Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler ja arendusjuht. Nõustanud enam kui 50 kultuurivaldkonna arengukava koostamist ja juhtinud Eesti kultuuripoliitika põhialuste dokumendi Kultuur 2020 ja Kultuur 2030 ettevalmistamist. Ragnar on konsulteerinud arengudokumendi 21. sajandi raamatukogu koostamist ning rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudeli juurutamist Eestis. 

Jorma Sarv on Creativity Labi asutuja ja partner. Varasemalt Kultuuriministeeriumi arendusjuht ning Eesti Vabariik 100 ja Euroopa Liidu eesistumise rahvusvahelise kultuuriprogrammi juht, mitmete Euroopa töögruppide ekspert. Nõustanud kümnete kultuuriasutuste arengukavade koostamist, sh kultuuriväärtuste, kunstide ja loomemajanduse valdkondades. Jorma oli Eesti kultuuripoliitika põhialuste dokumendi Kultuur 2020 töörühma liige ning on üks Kultuur 2030 põhialuste koostamise teemajuhtidest.

Lisaks programmi juhtivkoolitajatele kaasatakse iga mooduli läbiviimisel täiendavaid eksperte ja praktikuid. Juhendajate, koolitajate ja mentorite nimekiri täieneb jooksvalt.